Bezwaar tegen WOZ-beschikking van 2017?

Geplaatst op 30/01/2017

Vanaf week 7 valt de nieuwe WOZ-beschikking op de deurmat. Deze bevat de WOZ-waarde welke de gemeente toekent aan uw woning. Deze WOZ-waarde vormt de basis voor de hoogte van verschillende belastingen, zoals de waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait.

 Omdat de woningprijzen stijgen – in extreme mate in Amsterdam – gaan de WOZ-waarden ook flink omhoog. Maar dat niet alleen. De Onroerdezaakbelasting (OZB) stijgt dit jaar gemiddeld 1,3 procent. In sommige gemeenten gaat de OZB extreem omhoog, zoals in Apeldoorn (bijna acht procent), Ommen (elf procent) en Haren (twaalf procent). Het is in veel gevallen verstandig om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking. Dit kan al snel een besparing van honderden euro’s opleveren.

Een verlaging van de WOZ-waarde van 30.000 euro levert:

* 14 tot 80 euro minder OZB per jaar op,

* verlaagt de watersysteemheffing met 5 tot 20 euro,

* betekent 225 euro lagere bijtelling in Box 1 bij de belastingaangifte en

* resulteert in 50 tot 117 euro minder inkomstenbelasting.

Van de bezwaren wordt zo’n 45 procent gehonoreerd. De kans dat een bezwaar wordt gehonoreerd is hoger wanneer er goede argumenten zijn voor een verlaging. Wij kunnen u helpen een bezwaar te onderbouwen en formuleren.

Neem contact op met uw adviseur bij Van der Veen & Partners!

Terug naar overzicht