Doorlichten bedrijfsadministratie

Voor wie?
Je bent ondernemer en je doet waar je goed in bent. Toch heb je van tijd tot tijd behoefte aan een helder financieel overzicht, grip op je cijfers en deskundig advies, als het gaat om mogelijke kansen en risico’s op financieel gebied.

Hoe werkt het?
Met een doelgerichte scan krijg je een compleet beeld van de financiële stand van zaken van je bedrijf. Je krijgt inzicht in je opbrengsten- en kostenstromen, waarbij wij beoordelen of:

  • je opbrengsten opwegen tegen je uitgaven;
  • je inkoopprijzen niet te hoog zijn en dus je brutomarge reëel is (omzet minus inkoop);
  • al je kosten volledig zijn opgenomen in je administratie. We kijken dan ook naar zaken die we in eerste instantie niet aangeleverd kregen, zoals reiskosten en het opvoeren van het zakelijk deel van de gemengde kosten, zoals telefoonkosten;
  • het verstandig is om te investeren of om juist op de kosten te letten.

Bij het eenmalig doorlichten van je administratie hoort een gratis kennismakingsgesprek om je situatie en vraagstelling helder te krijgen. Daarna voeren wij onze doelgerichte check uit en zetten deze op papier. Tenslotte nemen we, tijdens een persoonlijk gesprek, alles met je door.

Hoe vaak?
Wij kunnen dit eenmalig uitvoeren op basis van een exportbestand uit jouw financiële pakket en/of overzichten (gecombineerde balans, met verdiepingen zoals grootboekkaarten, openstaande debiteuren/crediteuren en afschrijvingsstaat). Voor klanten waar het proces van (online) bedrijfsadministratie tot samenstellen jaarverslag plaatsvindt maakt dit onderdeel uit van het pakket/de productlijn en voeren we dit jaarlijks uit.

Verwante producten

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie en/of een vrijblijvende afspraak. Of bel direct +31 (0)570 - 610 186