Opstellen freelance handboek

Voor wie?
Je bent ondernemer en je werkt veel met freelancers. Je hebt behoefte aan duidelijke en eenduidige afspraken met freelancers. Het is dus erg belangrijk dat je de freelancers waarmee je werkt gestructureerd informatie kunt geven over jouw bedrijf, de werkwijzen en de gemaakte afspraken. 

Hoe werkt het?
Graag stellen wij, in overleg met jou, een maatwerkexemplaar op van een freelance handboek voor jouw organisatie. Door het vastleggen van heldere en duidelijke afspraken tussen de freelancers en jouw organisatie zorg je voor een goede basis voor jullie samenwerking. Daarnaast ontstaat er een duidelijke structuur waarmee jullie allemaal goed uit de voeten kunnen. 

Door dit handboek ontvangt de freelancer ook duidelijke informatie op fiscaal gebied, zodat alle samenwerkende partijen weten waarmee ze rekening moeten houden.Enkele onderwerpen die we in het handboek gaan opnemen:

  • freelance-overeenkomsten;
  • model- en voorbeeldovereenkomsten (vervanging van de VAR);
  • financiële afspraken;
  • de vertrouwelijkheid van gegevens;
  • afspraken over (vervanging bij) afwezigheid of ziekte.

We gaan samen om de tafel om de gewenste inhoud van jouw personeelshandboek te bepalen.

Hoe vaak?
Wij ontwikkelen eenmalig een freelance handboek op maat dat we naar wens voor je kunnen updaten.

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie en/of een vrijblijvende afspraak. Of bel direct +31 (0)570 - 610 186