Samenstellen jaarrekening

Voor wie?
Je bent ondernemer en ongeacht de rechtsvorm die je voert moet je elk jaar de jaarstukken opmaken en inleveren. Je hebt behoefte aan inzicht in en grip op je cijfers. Je wilt advies over mogelijke kansen en risico’s. Maar bovenal wil je je hele financiële administratie gewoon goed geregeld hebben!

Hoe werkt het?
Op basis van de door jou verstrekte gegevens en/of door ons verwerkte bedrijfsadministratie stellen wij de jaarrekening voor je samen. Door de financiële informatie te verzamelen, te rubriceren en samen te vatten krijg je inzicht in de financiële situatie en de prestaties van jouw onderneming. 

Wij zien de jaarrekening niet als het sluitstuk van een boekjaar. Voor ons is het juist het vertrekpunt voor het in kaart brengen en aanbrengen van verbeteringen in jouw financiële situatie. Denk hierbij aan het verbeteren van je fiscale positie en het terugdringen van onnodige risico’s.

Bij ons bestaan jaarrekeningen uit:

  • een balans en een winst- en verliesrekening met toelichtingen;
  • een meerjarenoverzicht (vier jaren);
  • bijlagen zoals: jaaroverzicht omzetbelasting, afschrijvingsstaat materiele vaste activa en specificatie van het kapitaal.

Wij bespreken het jaarwerk (de jaarrekening en aangifte(n) IB en/of VPB) in een persoonlijk gesprek. Dan zullen we je adviseren over eventuele kansen en risico’s.

We deponeren ook jouw jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel. Heb je een eenmanszaak? Dan is dat niet nodig.

Hoe vaak?
Jaarlijks stellen wij de jaarrekening voor je samen. Heb je voor, bijvoorbeeld, een financiering je periodecijfers nodig hebt in de vorm van een jaarrekening? Dan kun je dat natuurlijk ook door ons laten doen.

Verwante producten

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie en/of een vrijblijvende afspraak. Of bel direct +31 (0)570 - 610 186