Nieuws

Camping en woon-werkverkeer

Geplaatst op 17/06/2022

Hoe zijn de regels voor vergoeding van woon-werkverkeer als de werknemer in de zomer enkele maanden op de camping woont?

Een werknemer verblijft tijdens de zomervakantie 3 maanden op een camping, niet gelegen in zijn woonplaats. Hij reist dagelijks met de auto vanaf de camping naar zijn werkplek.

Wegens coronacrisis post Belastingdienst niet gelezen

Geplaatst op 17/06/2022

Door verplicht thuiswerken is zijn belastingaanslagen, herinneringen en aanmaningen op de zaak in de brievenbus blijven liggen. Kosten dwangbevelen terecht in rekening gebracht?

Een BV heeft voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting 2019 niet betaald.

Barbecue werkgever en loonheffingen

Geplaatst op 17/06/2022

Een barbecue voor het personeel: leuk, maar hoe zit het met de loonheffing?

Als een werkgever voor zijn werknemers een barbecue organiseert, kan dat gevolgen hebben voor de loonheffingen.

Rapport fiscale regelingen bedrijfsopvolging

Geplaatst op 17/06/2022

In een evaluatie is het CPB kritisch over de fiscaal gunstige regelingen voor bedrijfsopvolging. Een stap op weg naar strengere regels?

Werkgever vergoedt laadpaal bij woning werknemer

Geplaatst op 03/06/2022

Hoe pakt het uit voor de loonheffingen als de werkgever een laadpaal bij de woning van de werknemer vergoedt?

De kosten van een laadpaal bij de woning van de werknemer vallen onder de bijtelling als de werkgever een auto ter beschikking heeft gesteld.

Bijtelling twee auto's van eigen BV

Geplaatst op 03/06/2022

Een DGA krijgt van zijn BV twee auto's van de zaak. Hoe zit het met de bijtelling privegebruik?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft in 2014 tijdelijk de beschikking over twee auto’s van zijn BV.

Voormalig bestuurder aansprakelijk voor belastingschulden VOF

Geplaatst op 03/06/2022

Een voormalig vennoot wordt aansprakelijk gesteld voor belastingschulden met rente en kosten van de VOF. Hoe pakt dit uit?

Een ondernemer was het eerste kwartaal 2016 vennoot met onbeperkte bevoegdheid in een vennootschap onder firma (VOF).

Fiscale maatregelen voorjaarsnota 2022

Geplaatst op 03/06/2022

Welke fiscale voorstellen bevat de Voorjaarsnota 2022?

De Voorjaarsnota bevat een update van de begroting voor 2022 en de plannen voor 2023 en verder. Voorgesteld wordt om de fiscale lasten met name rond box 2 en box 3 te verzwaren.

Geen bezwaar, geen rechtsherstel box 3

Geplaatst op 20/05/2022

Helaas, de Hoge Raad heeft geoordeeld: geen tijdig bezwaar, geen rechtsherstel box 3.

Een belastingplichtige die voor box 3 niet viel onder de massaalbezwaarprocedure en van wie de aanslag inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 onherroepelijk vaststaat, heeft geen recht op rechtsherstel.

Boeterente betaald aan eigen BV niet aftrekbaar

Geplaatst op 20/05/2022

Boeterente kan een aftrekpost opleveren. Maar ook als deze verschuldigd is aan de eigen BV?

Een BV heeft aan de directeur groot aandeelhouder (DGA) een lening verstrekt voor de financiering van zijn eigen woning.

Archief

22/04/2022 - Hoezo passend werk?
22/04/2022 - Box 3 in 2025
28/01/2022 - Bitcoins en BTW