Nieuws

Toezicht arbeidsrelaties zzp-ers

Geplaatst op 20/11/2020

De handhaving bij arbeidsrelaties van zzp-ers wordt uitgesteld van begin 2021 naar derde kwartaal 2021.

Elk halfjaar stuurt het kabinet de Tweede Kamer een update rond de voorgenomen maatregelen rond het werken als zelfstandige. Er is mede vanwege de coronacrisis sprake van een aangepast tijdpad.

Verhuur via Airbnb toch belast

Geplaatst op 20/11/2020

Na de rechtbank en het gerechtshof beslist de Hoge Raad nu definitief over belasting verhuur via Airbnb.

Een huiseigenaar verhuurt af en toe een deel van zijn huis via Airbnb.

Bedoeling contract ZZP-er irrelevant

Geplaatst op 20/11/2020

De bedoeling om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan, is niet meer relevant. Dat kan flinke gevolgen hebben voor zzp-ers.

Werkt u als zelfstandige of huurt u zelfstandigen in?

NOW 3 aanvragen

Geplaatst op 20/11/2020

U kunt tot en met 13 december 2020 de derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3) aanvragen.

Van 16 november tot en met 13 december 2020 kunt u als werkgever de derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3) aanvragen.

Rekening-courant eigen BV wordt onzakelijk

Geplaatst op 06/11/2020

Een toename van de rekening courant bij de BV kan fiscaal een onzakelijke lening worden. Verlies op die lening is niet aftrekbaar.

Een kapper drijft een kapperszaak in een VOF met zijn echtgenote. Daarnaast heeft hij een BV met een nieuwe winkelformule gericht op verkoop van haarverzorgingsproducten.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB-breed

Geplaatst op 06/11/2020

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) staat dit kwartaal open voor alle ondernemers, ongeacht de SBI-code.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met juni 2021.

Belastinguitstel corona tot 1 januari aanvragen

Geplaatst op 06/11/2020

U kunt tot 1 januari 2021 een beroep doen op het versoepelde uitstelbeleid. Het digitale uitstelportaal van de Belastingdienst is weer open.

Hebt u nog geen uitstel voor de betaling van belastingschulden verzocht, of wilt u dat nogmaals doen?

Ontslag wegens gratis koffie

Geplaatst op 06/11/2020

Werknemer haalt gratis koffie uit automaat met kopie sleutel kantoormanager. Normale prijs: twintig tot dertig cent. Ontslag op staande voet.

Een transportbedrijf heeft een koffieautomaat waaruit personeel en externe chauffeurs voor twintig tot dertig cent dranken kunnen halen.

Opnamen uit BV belast

Geplaatst op 23/10/2020

Een DGA met een positief vermogen, maar zonder inkomen, wordt belast voor hoge consumptieve opnamen in rekening courant bij zijn BV.

De schuld in rekening courant van een directeur aan zijn BV loopt in zes jaar op van bijna 1 miljoen naar bijna 1,7 miljoen euro, inclusief bijgeschreven rente.

Veiligheidsmanager valt: werkgever aansprakelijk?

Geplaatst op 23/10/2020

De veiligheidsmanager krijgt een ongeval wegens een risicovolle situatie die zijn fout kan zijn: is de directeur van de werkgever aansprakelijk?

Een ervaren projectleider, belast met toezicht op de veiligheid, valt door het dak van een loods doordat de valbeveiliging niet was aangebracht.

Archief

31/07/2020 - SLIM Subsidie
03/07/2020 - NOW 2.0 aanvragen
05/06/2020 - Coronareserve 2019