Nieuws

STAP-budget aanvragen

Geplaatst op 14/01/2022

Hoe werkt de aanvraag voor een STAP-budget voor uw scholingskosten?

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling.

Advieskosten bedrijfsoverdracht binnen familie

Geplaatst op 14/01/2022

Advieskosten voor een gefacilieerde bedrijfsopvolging zijn volgens de Belastingdienst niet aftrekbaar. Hoezo?

Stel, u wilt als directeur-grootaandeelhouder (DGA) bedrijfsopvolging naar uw kinderen gaan realiseren. Daarvoor gelden fiscale uitstel- en vrijstellingsregelingen.

Handreiking vrijstelling thuiswerken 2022

Geplaatst op 14/01/2022

Aandachtspunten en voorbeelden bij de nieuwe vrijgestelde thuiswerkvergoeding.

Vanaf 1 januari 2022 mag u de werknemer een onbelaste vergoeding geven voor thuiswerkkosten. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling van € 2 per thuisgewerkte dag.

Onzakelijke bevoordeling kinderen

Geplaatst op 14/01/2022

Belastingdienst wijst verzoek vrijgestelde aandelenfusie en bedrijfsopvolging resoluut af wegens ontbreken zakelijke overwegingen.

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) op leeftijd wil zijn kinderen laten participeren in zijn holding-BV, die voornamelijk belegt.

Fiscale maatregelen coalitieakkoord Rutte IV

Geplaatst op 31/12/2021

Wat zijn de belangrijkste fiscale plannen in het coalitieakkoord?

Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst“ gepresenteerd. Voor de komende jaren zijn forse fiscale ingrepen opgenomen.

Belastingwijzigingen per 1 januari 2022

Geplaatst op 31/12/2021

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2022?

In 2022 wijzigen enkele belastingmaatregelen. Denk aan de vergoeding voor kosten van thuiswerken en de aanpassingen in de autobijtelling. We gaan in dit artikel in op de belangrijkste wijzigingen voor het MKB.

Vermogensheffing in 2017 en 2018 onrechtmatig

Geplaatst op 31/12/2021

De hoogste rechter acht de vermogensheffing in 2017 en 2018 onrechtmatig en biedt belastingplichtigen rechtsherstel.

Een echtpaar had in 2017 en 2018 een vermogen in box 3 van meer dan € 750.000. Hierover werd in 2017 en in 2018 circa € 12.000 inkomstenbelasting geheven.

Aanpassing huur bedrijfsruimte wegens lockdown

Geplaatst op 31/12/2021

Hoogste rechter komt met gedetailleerde uitwerking van huurvermindering bedrijfsruimte wegens coronamaatregelen.

Meer coronasteun na directe lockdown

Geplaatst op 22/12/2021

Vanwege de harde lockdown verruimt het kabinet het economisch steunpakket, maar er komt geen voorraadvergoeding.

Het kabinet heeft op 18 december 2021 een lockdown aangekondigd. Deze lockdown ging zondag 19 december 2021 direct in.

Terugbetaling kapitaal of afkoop pensioen?

Geplaatst op 17/12/2021

De Belastingdienst merkt een terugbetaling van kapitaal aan als belaste afkoop van de gehele pensioenaanspraak. Terecht?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft alle aandelen in een pensioen-BV die in eigen beheer zijn inmiddels ingegane pensioenregeling uitvoert.

Archief

29/01/2021 - TVL weer uitgebreid