Nieuws

Geen bezwaar, rechtsherstel Box 3?

Geplaatst op 22/09/2022

Het kabinet heeft een besluit genomen over rechtsherstel aan de niet-bezwaarmakers.

Het kabinet heeft verschillende scenario’s uitgewerkt voor rechtsherstel aan de niet-bezwaarmakers.

Belastingplannen Prinsjesdag: DGA

Geplaatst op 22/09/2022

Wat zijn de fiscale kabinetsplannen 2023 voor de DGA?

Ook voor de DGA zijn er op Prinsjesdag fiscale kabinetsplannen voor 2023 gepresenteerd. Enkele voorstellen waren al eerder aangekondigd.

Belastingplannen Prinsjesdag: ondernemer

Geplaatst op 22/09/2022

Wat zijn de fiscale kabinetsplannen 2023 voor de ondernemer zonder eigen BV?

Voor de ondernemer (zonder eigen BV) zijn er op Prinsjesdag ook fiscale kabinetsplannen voor 2023 gepresenteerd. Enkele voorstellen waren al eerder aangekondigd.

Belastingplannen Prinsjesdag: algemeen

Geplaatst op 22/09/2022

Wat zijn de fiscale kabinetsplannen voor 2023 die ons allemaal raken?

Op Prinsjesdag zijn de fiscale kabinetsplannen voor 2023 gepresenteerd. Enkele voorstellen waren al eerder aangekondigd. We geven hierna een overzicht van de maatregelen die de meeste belastingplichtigen aangaan.

Versoepeling betalingsregeling belastingschulden corona

Geplaatst op 09/09/2022

Het wordt toch mogelijk, onder strikte voorwaarden, om de coronabelastingschulden in zeven jaar af te lossen.

Rittenadministratie sluit niet

Geplaatst op 09/09/2022

Een werkgever krijgt een vragenformulier Loonheffingen Geen Priv├ęgebruik Auto en eindigt bij de belastingrechter.

Een werknemer met een auto van de zaak heeft een verklaring geen privégebruik.

Investeringsaftrek voor B&B-gedeelte woning

Geplaatst op 09/09/2022

De Belastingdienst schrapt investeringsaftrek over de investeringen van een B&B. Terecht?

Een echtpaar exploiteert een Bed and Breakfast (B&B). In hun woning hebben ze een apart B&B-gedeelte laten maken met een eigen opgang.

Onbelaste thuiswerkvergoeding 2023

Geplaatst op 09/09/2022

Wat is het effect van de stijgende energieprijzen op de onbelaste thuiswerkvergoeding voor werknemers?

Nieuw Box 3-stelsel pas in 2026

Geplaatst op 09/09/2022

Het kabinet stelt een nieuw Box 3-stelsel uit tot 2026. Waarom? En wat komt er voor de tussenliggende jaren?

Het kabinet wil belasting gaan heffen over het werkelijke rendement in Box 3. In het coalitieakkoord is afgesproken om dit stelsel in 2025 in te voeren.

Opleidingsuren tellen niet allemaal mee

Geplaatst op 26/08/2022

Welke opleidingsuren van zelfstandige ondernemers tellen mee voor het urencriterium?

Een zelfstandige voetreflextherapeute volgt twee opleidingen. In het kalenderjaar besteedt zij aan de opleiding voetreflexplus therapeut 451 uren en aan de opleiding medische basiskennis 454 uren.

Archief

22/04/2022 - Hoezo passend werk?
22/04/2022 - Box 3 in 2025
28/01/2022 - Bitcoins en BTW