Nieuws

Giftenaftrek: controle bij ontvanger

Geplaatst op 17/08/2018

Wat als uw gift niet in de administratie van de ontvanger wordt verwekt? Krijgt u dan toch giftenaftrek?

Een belastingplichtige claimt in zijn aangifte Inkomstenbelasting voor € 1.500 aftrekbare giften. Het betreft contante giften.

Zakelijk Lexus, privé Audi: bijtelling?

Geplaatst op 17/08/2018

Een rittenadministratie is de beste methode om bijtelling wegens priv├ęgebruik te voorkomen.

Een directeur krijgt van een BV een Lexus voor zakelijk gebruik ter beschikking. Privé heeft hij een Audi A7. De directeur vraagt en krijgt een Verklaring geen privégebruik voor de Lexus.

Linkedinprofiel leidt tot ontslag op staande voet

Geplaatst op 17/08/2018

In hoeverre heeft de werkgever invloed op het LinkedInprofiel van de werknemer?

Een accountmanager New Business wordt bij dezelfde werkgever Sales, Marketing & PR consultant. Dat vermeldt hij op zijn LinkedInprofiel.

Discrimineert uw vacaturetekst?

Geplaatst op 17/08/2018

Uw vacaturetekst mag niet discrimineren. Wat kan wel en wat niet?

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid mag u geen onderscheid maken naar leeftijd als u personeel zoekt. Het College voor de Rechten van de Mens heeft online vacatureteksten onderzocht en 40.000 tot 60.

Werkstraf of cel bij schenden administratieplicht

Geplaatst op 03/08/2018

Een rommelige administratie waardoor mogelijk te weinig belasting wordt betaald, kan tot strafvervolging leiden.

Een ondernemer met een eenmanszaak maakte een rommeltje van zijn administratie. Zijn accountant en belastingambtenaren hadden hem hier in het verleden al voor gewaarschuwd.

BSN uit uw BTW-nummer, wanneer?

Geplaatst op 03/08/2018

Het BSN-nummer moet volgens de Autoriteit Persoonsgegevens uit uw BTW-nummer. Maar wanneer is het zover?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bepaald dat de Belastingdienst in het btw-identificatienummer niet het burgerservicenummer (BSN) mag gebruiken.

Zieke werknemer ongeoorloofd op vakantie

Geplaatst op 03/08/2018

Langdurig zieke werknemer maakt afspraak over start bij andere werkgever in kader van re-integratie. Toch gaat hij op vakantie.

Een arbeidsongeschikte werknemer start na anderhalf jaar ziekte met re-integratie gericht op het tweede spoor.

Maaltijdbezorger wordt zelfstandig

Geplaatst op 03/08/2018

Maaltijdbezorger in loondienst krijgt zzp-contract. is dit feitelijk een voortzetting van het dienstverband?

Een student treedt bij Deliveroo in dienst als maaltijdbezorger op basis van een arbeidscontract voor 20 maanden. In de overeenkomst staat dat deze niet zal worden verlengd.

Ontslag na ziekte minder kostbaar

Geplaatst op 20/07/2018

Een nieuwe wet schaaft voor werkgevers wat harde randjes van de transitievergoeding. U moet wel nog even geduld hebben.

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als zijn arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en deze door of vanwege de werkgever wordt beëindigd.

Sectorindeling premieheffing versneld aangepakt

Geplaatst op 20/07/2018

Met terugwerkende kracht wordt het behalen van voordelen door een gunstige sectorindeling lastiger gemaakt.

Op dit moment hangt de hoogte van onder meer de WW-premies af van de sector waarin uw bedrijf is ingedeeld. De ene sector is duurder dan de andere.

Archief

01/09/2017 - Hoezo goodwill?