Nieuws

Professioneel mountainbiker in loondienst?

Geplaatst op 22/09/2023

Een professioneel mountainbiker vindt dat hij niet in loondienst is bij de teamorganisatie. Terecht?

Een professioneel mountainbiker fietst voor een team op basis van een wieler- en een sponsorcontract. Hij moet deelnemen aan aangewezen wedstrijden en moet bij sponsorevents aanwezig zijn.

Back-up van administratie verplicht?

Geplaatst op 22/09/2023

Bent u als ondernemer verplicht om back-ups van uw administratie te maken, of is het gewoon verstandig?

De Belastingdienst stelt bij een ex-firmant van een VOF een boekenonderzoek in. De administratie vertoont forse gebreken. Daarom legt de Belastingdienst een zogenaamde informatiebeschikking op.

Hoezo verboden nevenwerkzaamheden?

Geplaatst op 22/09/2023

Overtreedt een werknemer het verbod op nevenwerkzaamheden door zich bij de Kamer van Koophandel als zelfstandige in te schrijven?

Een medewerker van een installatiebedrijf heeft in zijn arbeidsovereenkomst een verbod op nevenwerkzaamheden, een concurrentiebeding en een boetebeding.

Belastingplan 2024: stappen voor samenleving en belastingstelsel

Geplaatst op 22/09/2023

Wat zijn de hoofdlijnen van het Belastingplan 2024, dat op Prinsjesdag is gepresenteerd?

Op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van Financiën het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het pakket bevat maatregelen voor de samenleving en het belastingstelsel.

Wat kunt u met de doorbetaaldloonregeling?

Geplaatst op 08/09/2023

De doorbetaaldloonregeling is een praktische regeling die dubbele administratieve lasten voorkomt. U moet wel aan de voorwaarden voldoen.

Een werknemer kan voor zijn dienstbetrekking bij een werkgever (hierna: hoofdwerkgever) ook in dienst zijn bij een andere werkgever (hierna: doorbetaler).

Banksaldo ondernemingsvermogen?

Geplaatst op 08/09/2023

Een ondernemer rekent een deel van zijn privé banksaldo tot zijn fiscaal ondernemingsvermogen. Kan dat?

Een ondernemer besluit om een bedrag van €250.000 dat op verschillende bankrekeningen staat, niet meer tot zijn privévermogen, maar tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen.

Aftrek scholingsuitgaven onbevoegde docent op leeftijd

Geplaatst op 08/09/2023

Een 73-jarige onbevoegde docent volgt een lerarenopleiding. Zijn de scholingskosten aftrekbaar?

Een 73-jarige man geeft na zijn pensionering onbevoegd Duits op een middelbare school. Hij volgt een lerarenopleiding om alsnog bevoegd voor de klas te mogen staan.

Niet getekende pensioenovereenkomst toch rechtsgeldig?

Geplaatst op 08/09/2023

Is een pensioenovereenkomst met de DGA rechtsgeldig, als deze nooit is ondertekend, maar wel wordt uitgevoerd?

Een BV verleent aan haar directeur-grootaandeelhouder (DGA) pensioenrechten. Kort daarna overlijdt de DGA en gaat de BV weduwenpensioen uitkeren.

Veel thuiswerken: BTW woon-werkverkeer toch zakelijk?

Geplaatst op 25/08/2023

Is woon-werkverkeer met een ter beschikking gestelde auto voor de BTW ook privégebruik als de werknemer vooral vanuit huis werkt?

Woon-werkverkeer met een ter beschikking gestelde auto geldt voor de BTW als privégebruik. Er is een wettelijke regeling die de aftrek van BTW daarom beperkt.

Salarisclaim bij oude werkgever na overgang onderneming

Geplaatst op 25/08/2023

Na overdracht van zijn bedrijf krijgt een ondernemer een salarisclaim van een werknemer van dat bedrijf.

Een werkneemster met een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot 31 december, krijgt van haar werkgever tijdig een aanzegging einde contract.

Archief

10/03/2023 - Wet betaalbare huur
02/12/2022 - Vastgoed in Box 3