Nieuws

Huwelijkse voorwaarden in zicht van overlijden

Geplaatst op 23/02/2024

Heeft aangaan van huwelijkse voorwaarden bij ernstige ziekte om de nalatenschap de verkleinen de beoogde uitwerking?

Na een relatie van 33 jaar trouwt een dame in gemeenschap van goederen met haar partner. Kort daarna wordt hij ernstig ziek.

Werkneemster stelt directie persoonlijk aansprakelijk

Geplaatst op 23/02/2024

Bestuurders via management BV's worden met succes persoonlijk aansprakelijk gesteld door een ex-werkneemster van een werkmaatschappij.

Een werkneemster heeft een vordering van ruim € 15.000 op haar voormalige werkgever, een BV. Die biedt echter geen verhaal.

Familiehypotheken blijven

Geplaatst op 23/02/2024

Is een familiehypotheek waarbij de rente feitelijk wordt teruggeschonken een constructie die wordt aangepakt?

U kent wel de geldlening binnen de familie voor aankoop van een woning.

Belastingdienst op Marktplaats en Vinted

Geplaatst op 23/02/2024

Als u wat meer verkoopt via Marktplaats of Vinted, komt u in beeld bij de de Belastingdienst. Hoezo?

Onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten

Geplaatst op 09/02/2024

Wanneer mag u een onbelaste thuiswerkvergoeding toekennen en hoe is de samenloop met andere vergoedingen?

Als werkgever mag u werknemers een onbelaste vergoeding geven voor thuiswerkkosten. Hiervoor geldt in 2024 een gerichte vrijstelling van € 2,35 per thuisgewerkte dag.

Hobbymatig ontwikkelde software: verkoopopbrengst belast?

Geplaatst op 09/02/2024

Is de verkoopopbrengst van hobbymatig ontwikkelde software belast?

Een biljarter heeft in zijn vrije tijd software ontwikkeld voor zijn biljartvereniging. Achttien jaar later wordt hij benaderd door de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) om de software aan de bond te verkopen.

Werkgever verrekent doorbetaalde rookpauzes

Geplaatst op 09/02/2024

Bij einde contract van een secretaresse verrekent de werkgever haar doorbetaalde rookpauzes. Hoe oordeelt de rechter?

Bij het einde van een dienstverband van een secretaresse eist de werkgever terugbetaling van ten onrechte genoten loon als gevolg van ongeoorloofde afwezigheid.

Investeren in huurwoningen toch interessant?

Geplaatst op 09/02/2024

Biedt het onlangs aangepaste wetsvoorstel Betaalbare huur, dat op 1 juli 2024 in moet gaan, een goede balans tussen de belangen van huurders en verhuurders?

Het rendement van particuliere verhuurders van woningen staat onder druk.

Ontwikkelen mocktails bron van inkomen?

Geplaatst op 26/01/2024

De ontwikkeling, productie en marketing van mocktails naast een fulltime baan leidt tot fors verlies. Is dit verlies aftrekbaar?

Een dame werkt fulltime bij de gemeente. Daarnaast houdt ze zich bezig met de ontwikkeling, productie en marketing van mocktails.

Vergoeding verblijfskosten binnenlandse en buitenlandse dienstreizen 2024

Geplaatst op 26/01/2024

Voor uw werknemers kunt u soms de (vrijgestelde) vergoedingen voor verblijfkosten dienstreizen 2024 uit de CAO Rijk hanteren.

De vergoedingsbedragen voor verblijfskosten voor binnenlandse en buitenlandse dienstreizen zijn gewijzigd.

Archief

15/12/2023 - Motor van de zaak
10/03/2023 - Wet betaalbare huur