Financiële planning pensioen en arbeidsongeschiktheid

Voor wie?
Je hebt een aardig inkomen en ook wat spaargeld. Om je pensioen heb je je tot nu toe niet druk gemaakt. Dat was immers nog lang niet aan de orde. Toch begin je onderhand een beetje ongerust te worden. Je wilt toch wel eens weten of je straks van je pensioen kunt rondkomen. En wat er nog aan te doen is als je pensioen te laag blijkt te zijn. Daarnaast denk je wel eens aan het risico dat je arbeidsongeschikt kunt raken. Hoe zit het dan eigenlijk met mijn inkomen?

Hoe werkt het?
Het uitgangspunt is het vormen van een volledig beeld van je inkomen en vermogen op ieder moment in jouw leven. Uiteraard proberen we de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen. Natuurlijk vragen we om jouw visie en verwerken deze in het overzicht.

In overleg met jou stellen wij een plan op waarin we jouw wensen vergelijken met de mogelijkheden. Wij brengen alle risico’s en alternatieven in kaart en verwerken deze in het plan. Je krijgt heldere keuzes voorgelegd en voor zover nodig ondersteunen wij je met de uitvoering van de gemaakte keuzes. In het plan komen minimaal de volgende alternatieven aan de orde:

  • een overzicht van sociale regelingen bij arbeidsongeschiktheid en AOW;
  • de opbouw van vrij beschikbaar vermogen;
  • een aanvulling op je pensioen door middel van lijfrente of banksparen.

Het resultaat is een financieel uitgekiend plan dat een goed beeld geeft van jouw inkomen voor en na je pensionering.

Hoe vaak?
Eenmalig, met als mogelijkheid een jaarlijkse of tweejaarlijkse update.

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie en/of een vrijblijvende afspraak. Of bel direct +31 (0)570 - 610 186