Giftenaftrek onder de loep

Geplaatst op 31/01/2017

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over evaluaties van de giftenaftrek en de praktijk rondom Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s). Aanleiding van het onderzoek was een stijging van 10.000 ANBI’s sinds 2008 tot 43.000 begin dit jaar, terwijl juist strengere eisen worden gesteld.

De toename van het aantal ANBI’s wordt verklaard doordat de status wordt gezien als keurmerk. Verder is de praktijk rondom ANBI’s/SSBI’s en giftenaftrek is complex. Dit en de toename zorgt bij de Belastingdienst voor moeilijkheden in praktische uitvoering. Ook wordt geconcludeerd dat er veel misbruik wordt gemaakt van de regeling.

Uit het onderzoek blijkt dat te veel rommelen aan de huidige regelingen grote, negatieve impact kan hebben op het ‘bredere filantropie-ecosysteem’. Ook heeft (on)zekerheid over het voortbestaan van de regeling impact op de sector. De bal ligt bij een volgend kabinet.

Terug naar overzicht