Welke gezondheidsvragen mag u als werkgever stellen?

Geplaatst op 15/09/2016

Als werkgever mag u aan uw werknemers vanwege privacywetgeving niet alle medische informatie vragen die u zou willen. Dat geldt bij sollicitatieprocedures, ziekmeldingen, verzuimbegeleiding en re-integratie. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hierover beleidsregels gepubliceerd. Wat mag wel?

Bij sollicitatieprocedures mag de werkgever geen vragen stellen over de gezondheid van een sollicitant of diens ziekteverzuim in het verleden. Aan een sollicitante vragen of zij zwanger is of wil worden, is ook niet toegestaan. De sollicitant is wel verplicht gezondheidsklachten te melden waarvan hij weet of moet begrijpen dat deze hem ongeschikt maken voor de functie.

De werkgever mag bij een ziekmelding in principe niet vragen naar de aard en/of de oorzaak van de ziekte. Wel mag u vragen naar (verpleeg)adres en telefoonnummer, de vermoedelijke duur van het verzuim, de lopende afspraken en werkzaamheden, of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de ZW valt en of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval of verkeersongeval.

Bij verzuimbegeleiding en re-integratie mag de bedrijfsarts of arbodienst aan de werkgever mededelen: de werkzaamheden waartoe de werknemer in staat is, de verwachte duur van het verzuim, de mate van arbeidsongeschiktheid, en eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen.

Tip: Download de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens

Terug naar overzicht