Hypotheekrente-aftrek Spaanse woning?

Geplaatst op 20/09/2016

Een in Spanje wonende Nederlander geniet arbeidsinkomsten uit een in Nederland gevestigde BV en een in Zwitserland gevestigde GmbH. De arbeidsinkomsten waren voor 60% belast in Nederland en voor 40% in Zwitserland. In Spanje had hij geen inkomsten en om die reden wilde hij de hypotheekrente van zijn Spaanse eigen woning in aftrek brengen van zijn Nederlandse inkomsten. Van groot belang daarbij is dat Spanje de persoonlijke en gezinssituatie van de belastingplichtige niet in aanmerking kan nemen wegens gebrek aan toereikend belastbaar inkomen. Elders kan daarmee wel rekening worden gehouden, omdat daar wel een passende bron van inkomsten aanwezig is. Wanneer een belastingplichtige in meerdere staten werkt en die lidstaten belasting over zijn inkomsten mogen heffen, moeten de negatieve inkomsten (lees: de hypotheekrente) pro rata in mindering komen op de belaste inkomsten. Dat ongeacht het feit dat één van de werkstaten geen EU-lidstaat is. Nu een Advocaat-Generaal aan het Europese Hof van Justitie heeft geconcludeerd dat aftrek wel mogelijk is, is het antwoord op deze vraag een stap dichterbij. Het laatste woord is aan het Europese Hof van Justitie.

Terug naar overzicht