Verbod privégebruik bestelauto onvoldoende

Geplaatst op 21/01/2016

Een bedrijf stelde aan werknemers bestelauto’s ter beschikking. Met de werknemers is schriftelijk een verbod op privégebruik van de bestelauto’s overeengekomen. De werkgever liet daarom een bijtelling voor privégebruik achterwege. Na een belastingcontrole werden echter correcties opgelegd over vier kalenderjaren met boete en rente. Waarom?

De bijtelling kan inderdaad bij een verbod op privégebruik achterwege blijven indien dat verbod schriftelijk is vastgelegd. Maar in de regeling staat ook dat de werkgever voldoende toezicht moet houden op dat verbod en passende sancties moet opleggen als het verbod wordt overtreden. De werkgever moet ook van dat toezicht en de handhaving daarvan, bij de rechter, bewijs kunnen leveren. Als bewijs is de stelling dat de werknemers hard werken en lange dagen maken, zodat er geen ruimte is voor ‘uitjes’, veel te mager. Zo blijkt uit een recente uitspraak.

Tip: leg vast hoe en wanneer toezicht op het verbod op privégebruik wordt uitgeoefend en, indien van toepassing, hoe en wanneer sancties op overtreding van het verbod worden opgelegd.

Terug naar overzicht