VAR definitief afgeschaft per 1 mei 2016

Geplaatst op 01/02/2016

Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en start de implementatiefase van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), die loopt tot 1 mei 2017. Tot 1 mei 2017 zal de Belastingdienst een soepel beleid voeren, gericht op voorlichten. Na dat moment zal men strenger optreden.

Het wetsvoorstel tot afschaffing van de VAR is op 26 januari 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Met het voorstel wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Het voorgestelde alternatief houdt in dat belanghebbenden, zowel organisaties als individuele partijen, overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven. Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen omtrent de loonheffingen. De Belastingdienst zal de beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Het gebruik van een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst is facultatief, hier bestaat geen verplichting toe.

Terug naar overzicht