Pinnen met pasje overleden ouder

Geplaatst op 04/08/2016

De moeder van Judith is overleden. Judith twijfelt of moeder meer schulden dan bezittingen heeft. Daarom laat ze bij de notaris een akte van beneficiaire aanvaarding opmaken. Daarmee geeft ze aan dat ze de erfenis alleen wil, als er een positief saldo is. Voordat Judith naar de notaris gaat, doet ze echter met het pasje van moeder wat boodschappen, ze tankt de auto vol en neemt € 500 op. Haar stiefzusters komen in actie.

Judith wist dat de stiefzusters ruim € 200.000 tegoed hadden uit de nalatenschap van moeder. Ze stellen dat Judith door de pintransacties de erfenis zuiver, dus niet beneficiair, heeft aanvaard. De rechter geeft de stiefzusters gelijk. Judith wordt zo met een flink negatieve erfenis geconfronteerd.  

Tip: Op 1 september aanstaande treedt de  Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking. Er is dan pas zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan het verhaal van schuldeisers. Ook biedt de wet bescherming tegen schulden die de erfgenaam niet kende en ook niet behoorde te kennen.

Judith zou geen profijt hebben gehad van deze wet. Zij onttrok immers gelden aan de nalatenschap. Ook was er geen sprake van onverwachte schulden.

Terug naar overzicht