Werkgever verantwoordelijk voor zieke ex-werknemer

Geplaatst op 10/08/2016

Een werkgever heeft belang bij besluiten van het UWV over toekenning van een ziektewetuitkering aan een ex-werknemer. Hij kan bezwaar en beroep instellen tegen een dergelijk besluit. Centraal staat daarbij de vraag of de toekenning van de ziektewetuitkering terecht is. De werkgever zal dan moeten bewijzen dat de werknemer niet ziek was.

Een werkgever bestreed dat een voormalige werknemer bij uitdiensttreding arbeidsongeschikt was. De werknemer meldde zich ziek na het opzeggen van het arbeidscontract en had een burn-out (mede als gevolg van het langdurig blijven werken in een stressvolle situatie). De ziektewetuitkering zou ten onrechte zijn toegekend. De werkgever overlegde geen medische stukken van een arbo- of bedrijfsarts waaruit bleek dat de werknemer op het moment van uitdiensttreding niet ziek was. Het ontslag van de werknemer was gebaseerd op disfunctioneren. De verzekeringsarts had onderzocht of het disfunctioneren van de werknemer het gevolg was van ziekte. De werkgever meende dat op basis van het onderzoek van de verzekeringsarts vaststond dat de werknemer niet ziek was.

Beoordeeld moest worden of het UWV terecht aan de werknemer een ziektewetuitkering heeft toegekend. Het rapport van de verzekeringsarts zegt volgens het rechtsprekend orgaan (Centrale Raad van Beroep) niets over de medische situatie van de werknemer op de datum van ontslag. Op basis van de beschikbare gegevens hadden de artsen van het UWV de medische toestand van de werknemer juist ingeschat. De ziektewetuitkering was daarom terecht toegekend.

Terug naar overzicht