Eenmalig ontvangen BBZ-uitkering blijft onbelast

Geplaatst op 02/08/2016

Eenmalig ontvangen BBZ-uitkering blijft onbelast

Ook zelfstandigen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor sociale inkomensvoorzieningen zoals bijvoorbeeld:

-          een lening uit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ), of
-          een uitkering voor de oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige (IOAZ).

Rechtbank Den Haag oordeelt in onderstaande situatie dat de eenmalig ontvangen BBZ-uitkering onbelast blijft.

X ontvangt tussen 28 februari en 31 augustus 2012 een renteloze lening van € 9.012 (BBZ). Aansluitend daarop ontvangt X een IOAZ-uitkering. De renteloze lening wordt in 2013 omgezet in een BBZ-uitkering, X hoeft de lening niet terug te betalen. Als de inspecteur zowel de BBZ-uitkering als de IOAZ-uitkering in 2013 wil belasten, gaat X daartegen in beroep. X stelt dat de BBZ-uitkering in 2012 is ontvangen en daarom eventueel in dat jaar had moeten worden belast.

Er is volgens de rechtbank geen sprake van een belastbare periodieke uitkering. Het moment waarop moet worden getoetst of er sprake is van een uitkering welke periodiek is, is het moment waarop de lening is omgezet in een BBZ-uitkering welke niet meer hoeft te worden terugbetaald. Op het toetsmoment ontving X geen BBZ-uitkering meer, maar een IAOZ-uitkering. Aangezien de IAOZ-uitkering een andere ontstaansgrond heeft dan de BBZ-uitkering, worden beide uitkeringen niet uit dezelfde oorzaak ontvangen. De rechtbank verklaart het beroep van X gegrond en vermindert de aanslag.

Terug naar overzicht