De belastingdienst controleert juist gebruik sectorcodes

Geplaatst op 28/07/2016

Het komt voor dat werkgevers een foute sectorcode gebruiken. De belastingdienst controleert of de toegepaste sectorcode juist is. Gebruikt u de juiste sectoraansluiting?
Na uw aanmelding als werkgever kreeg u van de belastingdienst een 'Beschikking sectoraansluiting'. In die beschikking staat bij welke sector u bent aangesloten. Ook vindt u uw sectorcode in de jaarlijkse 'Beschikking/Mededeling gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (WHK)'. U hebt deze code nodig voor het doen van aangifte loonheffingen. De belastingdienst controleert of u daarbij de juiste sectorcode hebt gebruikt.

Nieuwe beoordeling sectoraansluiting vragen
De sectoraansluiting bepaalt de hoogte van de sectorpremie en kan van invloed zijn op de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die u moet betalen. Als uw activiteiten structureel veranderen, moet u dan ook binnen 14 dagen schriftelijk om een nieuwe beoordeling van uw sectoraansluiting vragen bij uw belastingkantoor. U krijgt dan een nieuwe beschikking.

Terug naar overzicht