Inzicht in uw modelovereenkomsten via ons webportaal

Geplaatst op 26/07/2016

De VAR is afgeschaft per 1 mei 2016 als gevolg van de invoering wet DBA. Dat brengt een nieuwe werkwijze met zich mee als opdrachtgever van een freelancer en voor de freelancer zelf. Het is het van belang om de arbeidsrelatie per opdracht vorm te geven in een overeenkomst van opdracht. Om geen arbeidsrelatie te hebben is het van belang om bij het uitvoeren van de opdracht:

- vervangen te kunnen worden door een ander (aspect persoonlijk verrichten van arbeid), of

- vrij te zijn om zelf vorm te geven aan de opdracht (aspect gezagsverhouding).  

Wij adviseren om te werken met goedgekeurde modelovereenkomsten van de Belastingdienst of een eigen overeenkomst van opdracht ter goedkeuring voor te leggen aan de Belastingdienst. Modelovereenkomsten zijn vijf jaar geldig vanaf goedkeuringsdatum. Werken opdrachtgever en freelancer volgens de bepalingen in de goedgekeurde modelovereenkomst, dan blijven de inhoudingen (loonheffing en premies) achterwege.  

Als Van der Veen & Partners begeleiden wij onze klanten hierbij intensief en geven wij op praktische wijze inzicht via ons webportaal in hun contracten.  

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Martijn Röben.

Terug naar overzicht