Perceel grond geen eigen woning

Geplaatst op 25/01/2015

In 2008 kocht een echtpaar een perceel grond voor € 300.000. Het echtpaar had in 2008 rente en kosten betaald voor een lening die zij aangegaan waren om de grond te betalen. Volgens het koopcontract was het echter mogelijk de koop te ontbinden en eind 2009 is inderdaad de koop ongedaan gemaakt.

In de aangifte inkomstenbelasting 2008 nam het echtpaar het standpunt in dat het perceel grond een eigen woning was omdat zij daarop een woning wilden bouwen. De betaalde rente en kosten wilden zij aftrekken als kosten inzake een eigen woning. De inspecteur weigerde de aftrek. Hij vond het stuk grond geen eigen woning.

 

Volgens de rechtbank liep het echtpaar door de ontbindingsclausule geen economisch risico. Voor een eigen woning in de zin van de Wet IB 2001 is vereist dat waardeveranderingen de belanghebbende grotendeels aangaan. De rechtbank gaf de inspecteur dus gelijk. In hoger beroep nam Hof Arnhem-Leeuwarden het oordeel van de rechtbank over. Het hof merkte verder op dat ook geen sprake kon zijn van een woning in aanbouw omdat de feitelijke werkzaamheden nog niet waren begonnen.

Terug naar overzicht