Vrijstellingsbesluit bij afkoop kapitaalverzekering

Geplaatst op 04/02/2015

Veel mensen hebben voor de aflossing van hun hypotheek een kapitaalverzekering voor de eigen woning (KEW) of een bankspaarrekening (SEW of BEW) afgesloten. Voor de uitkeringen bij leven uit een KEW , SEW of BEW gelden twee vrijstellingen van inkomstenbelasting. Voor de lage vrijstelling moet ten minste 15 jaar jaarlijks premie zijn betaald. Voor de hoge vrijstelling moet 20 jaar premie zijn betaald. Als u het spaarsaldo op een eerder moment laat uitkeren moet u inkomstenbelasting betalen over het rentebestanddeel.

De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat in een aantal gevallen de hoge vrijstelling toch mag worden toegepast ook al heeft u niet voldaan aan de 15-jaars of 20-jaars eis. Dat geldt voor de volgende situaties:

  • beëindiging van fiscaal partnerschap, zoals bij echtscheiding;
  • de verkoopprijs van de vorige woning is niet voldoende om de eigenwoningschuld af te lossen;
  • u maakt gebruik van schuldhulpverlening.

U moet nog wel voldoen aan de andere voorwaarden, namelijk:

  • De premies moeten binnen de bandbreedte-eis van 1 op 10 blijven;
  • Met de uitkering moet u de eigen woningschuld aflossen
Terug naar overzicht