Wijziging kindregelingen ook voor u?

Geplaatst op 12/01/2015

Waren er in 2014 nog 11 kindregelingen, vanaf het nieuwe jaar zijn dat er nog maar 4: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen zijn verdwenen. De veranderingen kunnen een groot effect hebben op uw netto besteedbaar inkomen. Als u samen met uw ex-partner voor uw kinderen betaalt, is het van belang om de gevolgen van de wijzigingen per 2015 in kaart te brengen en om als het nodig is de afspraken met uw ex-partner te herzien. Hierna bespreken wij twee opvallende wijzigingen.

Verhoging kindgebonden budget

Ter compensatie van het verdwijnen van bepaalde kindregelingen verandert het kindgebonden budget op een aantal punten. Zo wordt het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders vanaf 1 januari 2015 verhoogd met maximaal € 3.050 per jaar, omdat de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting komt te vervallen.

Verdwijnen aftrek levensonderhoud kinderen Een regeling die verdwijnt is de aftrek voor levensonderhoud van uitwonende kinderen. De aftrekpost kon, afhankelijk van de leeftijd van het kind, variëren van € 205 tot € 750 per kwartaal. Voor de alimentatiebetaler kon dit op jaarbasis derhalve een belastingvoordeel opleveren van maximaal € 1.560. Vanaf 2015 komt deze aftrek geheel te vervallen en wordt niet gecompenseerd door een andere regeling.

Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om met de ex-partner nieuwe afspraken over de kinderalimentatie te maken. Als de ex-partner niet bereid is hieraan mee te werken zal de gang naar de rechter moeten worden gemaakt. In een juridische procedure worden alle omstandigheden beoordeeld, bijvoorbeeld indien het inkomen ten opzichte van de oude situatie is gewijzigd. De kinderalimentatie kan dus ook hoger uitvallen. Bovendien zullen in de meeste gevallen (hoge) advocaatkosten moeten worden betaald voor de begeleiding. Afhankelijk van de individuele situatie van de alimentatiebetaler is het dus nog maar de vraag of de gang naar de rechter een verstandige keuze is.

Terug naar overzicht