Ontslag voor of na 1 juli 2015?

Geplaatst op 16/04/2015
Per 1 juli 2015 veranderen de ontslagregels. De eisen aan een ontslag zijn dan veel strenger. Na 30 juni 2015 dient de werkgever aan te tonen dat een voorgenomen ontslag past binnen in de wet genoemde ontslaggronden. Ook moet vaststaan dat voldoende is gekeken naar herplaatsing en scholing. Het dossier van de werkgever dient hier naadloos op aan te sluiten. Veelal is dat nog niet op orde. Daarom wordt wel geadviseerd om in sommige situaties het ontslag toch voor 1 juli te laten plaatsvinden. Wel vervalt per 1 juli de nu gebruikelijke vergoeding bij ontslag via de kantonrechter. De rechter kent dan bij ieder ontslag uit een dienstverband van ten minste twee jaar een verplichte transitievergoeding toe. Die vergoeding is veel lager dan de vergoeding op basis van de kantonrechtsformule. Overigens blijft het ook na 1 juli mogelijk om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen, waarbij de werknemer recht op WW heeft. Nieuw daarbij is een wettelijke bedenktijd voor de werknemer van 14 dagen. Hoe hoog in dit geval een beëindigingsvergoeding zal zijn, is een kwestie van onderhandeling. Let op Een zorgvuldige vastlegging van het functioneren in het personeelsdossier is belangrijker dan ooit. De werkgever dient actief te kijken naar scholing en herplaatsing. Ook dat dient vastgelegd te worden. Uit het voorgaande hebt u al wel begrepen dat 'ontslag voor of na 1 juli 2015' om deskundige begeleiding vraagt.
Terug naar overzicht