Aftrek van hypotheekrente voor samenwoners

Geplaatst op 15/04/2015

Als u samenwoont maar geen fiscaal partners bent is de betaalde hypotheekrente niet gegarandeerd aftrekbaar. Het Hof ‘s-Hertogenbosch heeft geconcludeerd dat de hypotheekrente bij samenwoners (niet fiscale partners) alleen volledig aftrekbaar is als alle rente door de eigenaar wordt betaald en op hem drukt.

Wat was er aan de hand?

Een mevrouw is 100% eigenaar van een woning. Deze woning is gefinancierd met een hypothecaire geldlening. Vanaf 2007 staat de heer X bij haar ingeschreven. De heer X staat borg voor rente en aflossing. Van januari tot en met juli 2009 is de hypotheekrente betaald van een gemeenschappelijk (en/of) rekening. Vanaf augustus 2009 is de rente betaald van een bankrekening alleen op haar naam staat. Mevrouw trekt alle betaalde rente af in haar aangifte over 2009.

Het standpunt van Hof ‘s-Hertogenbosch

Mevrouw is geen fiscaal partner van de heer X. De betaalde hypotheekrente is dan alleen bij haar aftrekbaar, als deze betalingen ook bij haar hebben gedrukt. Zij moet bewijzen dat in de periode januari 2009 tot en met juli 2009 de betaalde hypotheekrente voor 100%, dan wel voor meer dan 50%, op haar heeft gedrukt.

Uit de bankafschriften blijkt niet dat zij 100%, dan wel meer dan 50%, van de hypotheekrente ten laste van haar inkomen of vermogen heeft betaald. Van januari tot en met juli 2009 is van de en/of rekening € 13.090 aan hypotheekrente betaald. De stortingen van mevrouw in die periode bedroegen in totaal € 7.790 en

 

 

 

zijn ook gebruikt om een bekeuring, Belgische belastingen en de helft van de wegenbelasting te betalen.

Aan de andere kant heeft het bedrijf van de heer X ruim € 10.000 aan stortingen op de rekening gedaan. Deze stortingen zijn meer dan 50% van de van de en/of rekening betaalde hypotheekrente. Daardoor is niet vast te stellen wat het aandeel van mevrouw is geweest in het totaal van de hypotheekrente.

Nu zij niet kan bewijzen dat alle rente bij haar drukt is, voor de periode januari t/m juli 2009, alleen aftrekbaar het deel dat wel bij haar drukt. De belastingdienst gaat akkoord met 50%. Het Hof gaat hier in mee, zodat bij haar slechts 50% van de rente aftrekbaar is. Omdat zij 100% eigenaar van het pand is, krijgt ze wel de volle bijtelling van het eigenwoningforfait.

TIPS

• Deze situatie doet zich voor als er iemand intrekt bij een 100% eigenwoning eigenaar, zonder dat er een notariële samenlevingsovereenkomst is en er geen kinderen zijn.

• Zorg er voor dat de rente wordt betaald van een rekening die alleen op naam staat van de eigenaar. Daarnaast moet de eigenaar aannemelijk maken dat hij ook in staat is de rente te betalen.

• Soortgelijke situaties zijn fiscaal waarschijnlijk ‘te redden’, door een schriftelijke overeenkomst waaruit blijkt dat de rente alsnog aan de ander wordt vergoed. Zorg er wel voor dat over dit bedrag ook rente wordt vergoed.

Terug naar overzicht