Nieuwe financieringsmogelijkheden voor het MKB

Geplaatst op 20/04/2015

Afgelopen najaar is de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) opgericht. De doelstelling van de NII is het stimuleren van investeringen door institutionele beleggers in de Nederlandse economie. Een aantal Nederlandse verzekeraars en pensioenfondsen heeft aan de basis gestaan van de NII.

De minister van Economische Zaken heeft nu besloten middelen beschikbaar te stellen aan de NII om twee leningfondsen op te richten voor het MKB. Het gaat in de eerste plaats om een Achtergestelde Leningenfonds (ALF) van € 300 miljoen. Het fonds zal achtergestelde leningen in de orde van grootte van € 150.000 tot € 5 miljoen verstrekken. De kredietbeoordeling en verstrekking van de lening vindt

 

 

plaats door de eigen bankier van de MKB-ondernemer. Voor iedere achtergestelde lening verstrekt de bank minimaal een gelijk bedrag aan gewoon bancair krediet (niet-achtergesteld). De overheid staat voor 50% garant voor verliezen op de hoofdsom.

Naast het ALF komt er een Bedrijfsleningenfonds (BLF) van € 500 miljoen. Dit fonds gaat samen met banken leningen van minimaal € 10 miljoen verstrekken. Voor het BLF worden geen overheidsgaranties verstrekt. Volgens de minister krijgen door deze fondsen ondernemers een betere toegang tot financiering en krijgen pensioenfondsen en verzekeraars extra investeringsmogelijkheden.

Terug naar overzicht