Notarissen moeten samenstellingsverklaring bij privé-jaarcijfers indienen

Geplaatst op 14/04/2016

Alle notarissen hebben op grond van de Wet op het notarisambt de verplichting de jaargegevens over het boekjaar 2015 vóór 1 mei 2016 via het elektronische portal van DiginBFT in te dienen. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) herinnert de notarissen aan de verplichting om bij de privé-jaarcijfers 2015 een samenstellingsverklaring te verstrekken die betrekking heeft op alle onderdelen van het verslag ten aanzien van privé.

De samenstellingsverklaring moet zijn opgesteld door een accountant dan wel door een fiscalist die is aangesloten bij een van de landelijke beroepsorganisaties (artikel 2, tweede lid van de Regeling op het notarisambt). Zonder deze samenstellingsverklaring is het niet mogelijk om de privé-jaarcijfers over 2015 bij het BFT in te dienen.

Het BFT heeft tevens circulaires gepubliceerd waarin notarissen en deurwaarders worden geïnformeerd over de procedure met betrekking tot de indiening van de jaargegevens over 2015 en de kwartaalgegevens over het boekjaar 2016.

Terug naar overzicht