Disfunctionerende werknemer: te kort verbetertraject?

Geplaatst op 14/04/2016

Na 35 jaar trouwe dienst krijgt Wim te horen dat hij disfunctioneert. Hij is leidinggevende, maar hem wordt verweten dat hij in zijn functie onvoldoende wordt geaccepteerd door zijn medewerkers. Werkgever en medewerker gaan in gesprek over een verbetertraject in de vorm van coaching gedurende tweemaal drie maanden. Dat wordt goed gedocumenteerd. Omdat het volgens de medewerkers echt niet langer kon, werd het coachingtraject voortijdig afgebroken met een ontslagaanvraag door de werkgever. Wim verweert zich met de stelling dat een verbetertraject van zes maanden na een dienstverband van 35 jaar veel te kort is. Hoe denkt de rechter erover?

Het gerechtshof vindt niet dat de lengte van een verbetertraject afhankelijk moet zijn van de duur van het dienstverband. De werkgever moet ook rekening houden met andere belangen, zoals die van overige personeelsleden. Deze verantwoordelijkheid kan ook van invloed zijn op de duur van het verbetertraject, met name wanneer het om een leidinggevende gaat. Uit de rapportage van de coach bleek bovendien dat er in de eerste drie maanden geen vooruitgang van betekenis was opgetreden.

Tip: deze uitspraak zou zonder goed dossier anders zijn geweest. Dossiervorming is cruciaal bij dergelijke procedures.

Terug naar overzicht