Verruiming vrijstelling voor medische diensten

Geplaatst op 18/04/2016

De Wet op de omzetbelasting (BTW) kent een vrijstelling voor medische prestaties. De vrijstelling is van toepassing op de gezondheidskundige verzorging van de mens door beroepsbeoefenaren die onder de Wet BIG vallen. Om de vrijstelling te kunnen toepassen moeten de verrichte diensten vallen binnen het deskundigheidsgebied van de beroepsbeoefenaar en een onderdeel van de BIG-opleiding vormen. De staatssecretaris van Financiën heeft naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad en een uitspraak van Hof Den Bosch uit 2015 een besluit over de toepassing van deze vrijstelling verruimd. 

Door de aanpassing is de vrijstelling van toepassing op alle gezondheidskundige diensten van artsen. In het besluit is aangegeven onder welke voorwaarden de vrijstelling kan worden toegepast door een beroepsbeoefenaar die niet onder de Wet BIG valt en door een wel onder de Wet BIG vallende beroepsbeoefenaar die buiten zijn deskundigheidsgebied handelt. De medische beroepsbeoefenaren moeten daarvoor wel beschikken over beroepskwalificaties die waarborgen dat hun diensten eenzelfde kwaliteitsniveau hebben als de diensten van een Wet BIG-beroepsbeoefenaar.

Daarnaast bevat het besluit een opsomming van bepaalde beroepsbeoefenaren van wie is vastgesteld dat zij kwalitatief soortgelijke gezondheidskundige diensten verrichten als BIG-beroepsbeoefenaren. Zij mogen voor die diensten de BTW- vrijstelling toepassen.

Bron: Besluit van 29 maart 2016, BLKB2016/433M.

Terug naar overzicht