Meer mogelijkheden tot vorming fiscale eenheid

Geplaatst op 09/11/2015

De vennootschapsbelasting kent de mogelijkheid tot het aangaan van een fiscale eenheid. Een moedervennootschap kan dan met haar (klein)dochtervennootschappen aangifte doen alsof zij een en dezelfde vennootschap vormen. Met name als een van de vennootschappen verliesgevend is kan een fiscale eenheid fiscaal voordeel opleveren.

In 2014 heeft het Hof van Justitie EU een aantal arresten gewezen die de Nederlandse wetgever dwingen de mogelijkheden tot het aangaan van een fiscale eenheid uit te breiden. Het daarmee samenhangende wetsvoorstel is onlangs ingediend.

De uitbreiding betreft de volgende situaties:

  • - Een Nederlandse moeder kan een fiscale eenheid vormen met een kleindochter als de tussenliggende dochtermaatschappij in het buitenland is gevestigd.
  • - Twee in Nederland gevestigde zustermaatschappijen kunnen een fiscale eenheid vormen als de gezamenlijke moeder in het buitenland is gevestigd. Het bijzondere hieraan is dat een fiscale eenheid tussen zustermaatschappijen niet mogelijk is als de moedermaatschappij in Nederland is gevestigd.

 

Voor beide uitbreidingsmogelijkheden geldt als voorwaarde dat de buitenlandse tussen- of topmaatschappij in de EU of de EER moet zijn gevestigd. De EER is de EU, uitgebreid met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Terug naar overzicht