Partneralimentatie ex-samenwoners gelijk aan ex-gehuwden

Geplaatst op 03/11/2015

Alimentatie die betaald wordt aan een ex-partner waarmee iemand ongehuwd samenwoonde, wordt nu fiscaal hetzelfde behandeld als een alimentatiebetaling aan een ex-echtgenoot. Voorwaarde is wel dat de hoogte van de partneralimentatie voldoet aan de normen die hiervoor gelden. De Staatssecretaris van financiën heeft dit in juni in een brief aan de Tweede kamer laten weten.

Ex-echtgenoten zijn wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. De partner die geen of nauwelijks inkomen geeft, kan partneralimentatie vragen. Dit recht geldt alleen als er sprake is geweest van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap. Na samenwonen hebben ex-partners geen onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar, zij hebben immers geen juridische band met elkaar op grond van de wet. Deze onderhoudsverplichting kan wel worden overeengekomen in het samenlevingscontract of bij beëindiging van de relatie.

De expertgroep Alimentatienormen van de rechterlijke macht heeft de zogenoemde Tremanormen ontwikkeld om de hoogte van de alimentatie vast te stellen. De Staatssecretaris keurt goed dat deze normen ook worden toegepast op ongehuwd samenwonenden.

Let op: De goedkeuring betreft alleen de normale afwikkeling van partneralimentatie. Afkoop van partneralimentatie tussen ongehuwd samenwoners blijft niet aftrekbaar en blijft onbelast.

Terug naar overzicht