Loon zieke werknemer nog maar een jaar doorbetalen?

Geplaatst op 08/10/2015

Als het aan het kabinet ligt, hoeft het kleinbedrijf straks niet meer verplicht twee jaar loon door te betalen bij ziekte. Het gaat om bedrijven met maximaal tien werknemers. Het voorstel houdt in dat het UWV straks de loondoorbetalingsplicht in het tweede jaar overneemt. Het plan wordt bekostigd vanuit de collectieve werkgeverspremies. De overheid is bereid jaarlijks 20 miljoen euro voor dit plan uit te trekken. Voor zieke werknemers heeft het nieuwe plan verder geen gevolgen.

Minister Asscher gaat over de plannen praten met de Tweede Kamer en de werkgeversorganisaties. MKB-Nederland en VNO-NCW benadrukken dat de vormgeving nauw luistert, want het verleden heeft geleerd dat collectieve oplossingen leiden tot een hoger ziekteverzuim. Een oplossing moet bovendien voor alle bedrijven gelden. Verder moet het overleg ook gaan over het beperken van de re-integratieverplichtingen die werkgevers met zieke werknemers hebben, want ook die drukken volgens de werkgeversorganisaties zwaar.

Terug naar overzicht