Acupunctuur vrijgesteld van BTW

Geplaatst op 05/10/2015

Volgens Hof Den Bosch zijn acupunctuurbehandelingen aan te merken als medische handelingen en daarom vrijgesteld van omzetbelasting. De Nederlandse BTW-wet wordt geacht uitvoering te geven aan EU-richtlijnen. Het hof kwam tot zijn oordeel door de bepaling in de Wet OB 1968 volgens de bedoeling van de EU-richtlijn uit te leggen.

Het Hof van Justitie EU heeft in zijn rechtspraak gezegd dat de BTW-vrijstelling alleen geldt voor diensten die worden verleend door personen met de vereiste beroepskwalificaties. In het geval waar deze uitspraak betrekking op heeft was sprake van een arts die naast de reguliere geneeskunde ook acupunctuurbehandelingen toepaste bij zijn patiënten.

Het hof was van oordeel dat het kwaliteitsniveau van de acupunctuurbehandelingen werd bepaald door de hoedanigheid van arts. Volgens het hof was voldoende gewaarborgd dat de acupunctuurbehandelingen van gelijk niveau waren als andere door artsen verleende diensten.

Terug naar overzicht