Goedkope bedrijfsopvolging bij vastgoed-BV

Geplaatst op 28/04/2016

Rijke ouders hebben een BV-structuur met in totaal 350 panden, veelal verhuurde winkelpanden. Het vastgoed is grotendeels gefinancierd met vreemd vermogen. Er is personeel in dienst en er worden op projectbasis deskundigen ingehuurd. Ze dragen 1% over aan een kind. Waarom? Ze willen op tijd weten of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenk- en erfbelasting van toepassing is. Deze regeling biedt een forse vrijstelling voor bedrijven die ‘binnen de familie’ overgaan. De regeling geldt niet voor beleggingsvermogen.

De Belastingdienst ziet vastgoedexploitatie in de regel als belegging. Zo ook in dit geval. De hoogste rechter denkt er anders over. Dit vastgoedconcern met een zeer omvangrijke en diverse onroerendgoedportefeuille verricht in zijn ogen werkzaamheden die normaal vermogensbeheer te boven gaan. Er wordt bovendien een hoger dan normaal rendement behaald. Het concern drijft dus een materiële onderneming en is geen beleggingsvehikel. In dit geval is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing.

Let op: Deze uitspraak zet de Belastingdienst in discussies over bedrijfsmatige vastgoedexploitatie op achterstand. Maar ieder geval staat op zich.

Terug naar overzicht