WWZ: Aanpassingen ketenregeling seizoensarbeid

Geplaatst op 03/05/2016

Minister Asscher heeft in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer een aantal voorstellen gedaan voor aanpassing van de Wet werk en zekerheid. De wijzigingen houdt onder meer een wijziging in van de ketenregeling bij seizoensarbeid.

De aanpassing van de ketenbepaling in verband met seizoensarbeid zal inhouden dat de tussenpoos van ten hoogste zes maanden bij cao kan worden teruggebracht naar ten hoogste drie maanden. Dit geldt voor functies waarin de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn. Deze functies hebben een duur van maximaal negen maanden per jaar. Door de mogelijkheid de tussenpoos te verkorten van zes naar drie maanden, kan voor deze functies de tussenpoos van drie maanden uit de oude ketenbepaling worden hersteld.Voor functies die een aaneengesloten periode van negen maanden overschrijden, bestaat de mogelijkheid tot verkorting van de tussenpoos niet.

Nieuw wetsvoorstel

De wijziging van de ketenregeling wil Asscher per 1 juli 2016 realiseren. Voor de overige wijzigingen zal worden voorzien in een wetsvoorstel dat naar verwachting op 1 januari 2018 in werking zal kunnen treden. Asscher verwacht dat dit wetsvoorstel begin 2017 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

Terug naar overzicht