Andere mogelijkheden van zekerheid dan via een modelovereenkomst

Geplaatst op 04/05/2016

Er zijn andere manieren dan de modelovereenkomst om (nog meer) zekerheid te krijgen over wel of geen vrijwaring van de loonheffingen.

Zoals bekend wordt de VAR per 1 mei afgeschaft en kunnen opdrachtgevers die met ZZP’ers werken (relatieve) zekerheid krijgen door gebruik te maken van een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Echter, er zijn ook alternatieven waardoor soms nog meer zekerheid kan worden verkregen.

Informeel vooroverleg
Een van die alternatieven is het zogenaamd 'informeel vooroverleg', zoals enkele eenheden van de Belastingdienst dat noemen. Hoe gaat dat in zijn werk? Heel eenvoudig. U beschrijft de situatie zoals deze zich voordoet en vraagt om een bevestiging dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.

Art. 59 van de WFSV
Een andere manier om zekerheid te krijgen over het oordeel van de Belastingdienst over de arbeidsrelatie is een verzoek indienen op grond van art. 59 van de WFSV. Op grond van dat artikel kunt u als werkgever vragen of voor de voor u werkzame personen verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Tegen de beschikking die de Belastingdienst afgeeft staat (in tegenstelling tot bij de modelovereenkomst of informeel vooroverleg) de mogelijkheid tot bezwaar open.

Terug naar overzicht