Directeur-grootaandeelhouder en werknemersverzekeringen

Geplaatst op 20/08/2015
Een directeur-grootaandeelhouder (dga) is niet premieplichtig voor de werknemersverzekeringen, maar heeft ook geen recht op een eventuele uitkering. Het gaat dus om een behoorlijk financieel belang. U bent alleen dga voor de werknemersverzekeringen als er geen sprake is van een gezagsverhouding. In sommige samenwerkingen of familie-BV's is dat niet altijd eenduidig vast te stellen. Daarom is er een Aanwijzingsregeling. De nieuwe versie hiervan treedt per 1 januari 2016 in werking. Dat kan voor u gevolgen hebben. Als de DGA niet tegen zijn zin ontslagen kan worden, is geen sprake van een gezagsverhouding. Dat is en blijft het uitgangspunt. Vanwege de regeling rond de Flex-BV gaat het niet meer om stemrecht in de algemene vergadering, maar om de statutaire regeling rond ontslag van bestuurders. Er zijn andere aanpassingen en aanscherpingen. Als u niet directeur-enig aandeelhouder bent, laat dan snel nagaan of de wijziging voor u gevolgen heeft. Wellicht is het raadzaam om in de komende maanden de juridische structuur nog aan te passen.
Terug naar overzicht