Nieuw arbeidsrecht: beperking ontslagvergoeding

Geplaatst op 24/08/2015

Per 1 juli 2015 is het ontslagrecht gewijzigd. De eerste uitspraken van kantonrechters met toepassing van het nieuwe arbeidsrecht zijn inmiddels bekendgemaakt. Een van de gevolgen van de nieuwe regels is dat de kantonrechter een overeengekomen vergoeding niet kan vaststellen als deze boven de wettelijke norm gaat.

Beschrijving van het geval:

Werkgever en werknemer waren het er over eens dat er een dusdanig verschil van inzicht was ontstaan over de wijze van invulling en uitvoering van de werkzaamheden van de werknemer dat het beter was om een punt achter de arbeidsovereenkomst te zetten. De werkgever maakte de werknemer geen verwijten.

 

De werkgever was bereid een vergoeding van € 40.000 bruto aan de werknemer toe te kennen, waarin de wettelijke transitievergoeding was begrepen.

De kantonrechter in Rotterdam mocht deze onderlinge afspraak niet bindend in zijn vonnis vastleggen. De kantonrechter heeft slechts de mogelijkheid om twee soorten vergoedingen toe te kennen: de transitievergoeding of de billijke vergoeding. Toekenning van een billijke vergoeding aan een werknemer is alleen mogelijk als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Ook wanneer de werkgever en de werknemer overeenstemming hebben bereikt over een door de werkgever te betalen vergoeding kan de kantonrechter dat niet bepalen. Het enige wat de kantonrechter mocht doen was in zijn uitspraak vermelden dat de werkgever en werknemer het eens waren over de vergoeding. Als de werkgever zich zou bedenken staat de werknemer dus met lege handen.

Terug naar overzicht