Vrijwillige verzekering bij UWV

Geplaatst op 31/08/2015

Als u als zelfstandige begint vanuit een dienstverband of uitkering, zoals WW, WAO, WIA, kunt u bij het UWV een vrijwillige verzekering afsluiten tegen inkomensverlies bij ziekte.

Er zijn twee verzekeringen mogelijk:

1. Een ziektewetverzekering. Deze verzekert het inkomen tijdens de eerste twee jaar van ziekte.

2. Een WIA verzekering. Deze keert uit na twee jaar lang ziek zijn.

Het UWV past geen acceptatiekeuring toe, wat particuliere verzekeraars wel doen. Het UWV neemt dus risico’s over die particuliere verzekeraars uitsluiten. Mensen met een bestaande ziekte kunnen op deze manier toch verzekerd worden.

Heel belangrijk is dat de aanmeldingstermijn heel kort is. Het aanvragen van de vrijwillige verzekering moet binnen dertien weken nadat de verplichte werknemersverzekering via werk of uitkering is gestopt. Na dertien weken kunt u niet meer bij het UWV terecht.

De Tweede Kamer heeft op 1 juli 2015 een motie aangenomen om de aanmeldtermijn te verlengen naar ten minste 26 weken. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bezwaren tegen de verlenging van de aanmeldtermijn. Hij weigert de motie uit te voeren en wacht de uitkomsten van een beleidsonderzoek naar de fiscale positie van ZZP-ers af.

Terug naar overzicht