Aanzegging via WhatsApp rechtsgeldig

Geplaatst op 17/08/2015

Een werkgever heeft een aanzegverplichting bij contracten voor bepaalde tijd die 6 maanden of langer duren. Het is wettelijk verplicht dat de werkgever de werknemer ‘schriftelijk’ informeert als hij het arbeidscontract niet wil voortzetten.

 

In een recente uitspraak heeft de rechter geoordeeld dat een mededeling via WhatsApp ook voldoet aan het schriftelijkheidsvereiste. De werknemer heeft geen recht op een vergoeding omdat meer dan 1 maand voor de afloopdatum is aangegeven dat de werkgever het arbeidscontract niet wenst voort te zetten.

Terug naar overzicht