Verzoek om ambtshalve vermindering kan tot 5 jaar ingediend worden

Geplaatst op 11/08/2015

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag heeft u 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Een te laat ingediend bezwaarschrift is niet ontvankelijk. Echter, ook een te laat ingediend bezwaarschrift wordt door de inspecteur wel inhoudelijk beoordeeld.

De termijn waarbinnen een niet ontvankelijk bezwaarschrift nog inhoudelijk beoordeeld wordt is gelijk aan de navorderingstermijn van de inspecteur, namelijk 5 jaar. Als u nog langer wacht moet de inspecteur het bezwaar ongelezen terzijde

 

 

leggen en heeft u geen beroepsmogelijkheid. Dat laatste  is onlangs weer eens bevestigd door de Rechtbank Den Haag.

Aan de heer X is eind 2007 een IB-aanslag over 2005 opgelegd. In 2014 vraagt X tot tweemaal toe vergeefs een ambtshalve vermindering aan. Volgens de inspecteur zijn de verzoeken buiten de vijfjaarstermijn ingediend en kunnen zij dus niet meer in behandeling worden genomen. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de beslissingen van de inspecteur geen aanslagen of voor bezwaar vatbare beschikkingen zijn. Het beroep van X is dus niet-ontvankelijk.

Terug naar overzicht