Basisbeurs wordt studielening

Geplaatst op 08/07/2015

Per 1 september 2015 verdwijnt de basisbeurs voor het hbo en de universiteit. Deze wordt vervangen door een leenmogelijkheid. Het stelsel gaat gelden voor nieuwe groepen bachelor- en masterstudenten. De aanvullende beurs en de ov-jaarkaart voor studenten blijven wel bestaan.

Het studievoorschot geldt alleen voor studenten in het hoger onderwijs. Voor MBO-studenten verandert er dus niets. De regeling gaat gelden voor studenten die

 • beginnen aan een bachelorstudie en voor de eerste keer studiefinanciering aanvragen of
 • beginnen aan de masterfase van hun studie.

De huidige basisbeurs (€ 3.350 per jaar voor een uitwonende student en € 1.200 per jaar voor een thuiswonende student) verdwijnt en wordt vervangen door een leenmogelijkheid bij de Rijksoverheid. De lening is maximaal € 1.016,71 per maand. 

De leningsvoorwaarden zijn best wel soepel:

 • Het rentepercentage bedraagt in 2015 0,12%. De rente wordt eenmaal per jaar vastgesteld.
 • De terugbetaaltermijn wordt 35 jaar. Eerder aflossen kan altijd.    

 

 • Het maximale percentage van het inkomen dat ingezet moet worden voor aflossing is 4% van het inkomen boven het wettelijk minimumloon.
 • Verdient een ex-student het wettelijk minimumloon of minder, dan hoeft hij niets terug te betalen.
 • Een eventuele restschuld na 35 jaar wordt kwijtgescholden.
 • Studenten die hun bachelor onder het oude stelsel hebben gevolgd en instromen in hun master volgens het nieuwe stelsel mogen kiezen of zij gaan terugbetalen onder de voorwaarden van het oude of nieuwe stelsel.

Enkele tips en aandachtspunten:

 • De voorwaarden van de terugbetaalregeling van het studievoorschot zijn zeer gunstig. Geld lenen middels studievoorschot en dit direct weer sparen bij een bank of doorlenen kan lucratief zijn.
 • Mogelijk is er sprake van een aftrekpost ‘studiekosten en scholingsuitgaven’ in uw belastingaangifte.
 • Naast het ontvangen van een studievoorschot mag een student onbeperkt bijverdienen.
 • Een studieschuld wordt vooralsnog niet bij het BKR geregistreerd.
 • Als de ouders van een student een laag inkomen hebben, kan deze student nog steeds een aanvullende beurs aanvragen. Om de aanvullende beurs om te zetten in een gift blijven dezelfde eisen gelden (prestatiebeurs)
Terug naar overzicht