Alimentatie na langdurig samenwonen

Geplaatst op 20/08/2015
Alimentatie-uitkeringen tussen voormalige echtgenoten zijn voor de heffing van inkomstenbelasting aftrekbaar bij de betaler en belast bij de ontvanger. Bij dergelijke uitkeringen is geen sprake van een schenking. Maar hoe zit dat bij partners die na langdurig samenwonen uit elkaar gaan en alimentatie afspreken? Voor de inkomstenbelasting zijn de gevolgen hetzelfde: aftrekbaar bij de betaler, belast bij de ontvanger. Het moet wel gaan om een dringende morele verplichting tot voorziening in het levensonderhoud. Voor het schenkingsrecht ligt het anders. Voor het schenkingsrecht geldt partneralimentatie als schenking, tenzij sprake is van het voldoen aan een natuurlijke verbintenis. Als dat dus niet komt vast te staan, dient de ontvanger schenkingsrecht te betalen. Een dringende morele verplichting is echter inhoudelijk hetzelfde als een natuurlijke verbintenis. Om fiscale incidenten te voorkomen heeft de staatssecretaris de Belastingdienst geïnstrueerd. Ex-samenwoners worden hetzelfde behandeld als ex-echtgenoten. Voor de fiscaal aanvaardbare hoogte van onderhoudsuitkeringen kan worden aangesloten bij de Tremanormen. Voor zover de onderhoudsuitkering de Tremanormen niet overschrijdt, wordt de onderhoudsuitkering geacht te strekken tot het voldoen aan een natuurlijke verbintenis. Deze behandeling geldt zowel voor de inkomstenbelasting als de schenkbelasting.
Terug naar overzicht