Afkoop woekerpolis leidt tot dubbel verlies

Geplaatst op 11/06/2015
Stel, om principiële redenen koopt u een lijfrentepolis af als blijkt dat het een woekerpolis is. De afkoopsom wordt tot uw inkomen gerekend, als de premie voor deze polis aftrekbaar was. Een wettelijk logisch sluitend systeem. Maar in de wet is nog iets geregeld: bij afkoop van bepaalde polissen wordt als 'straf' bovendien 20% zogenaamde revisierente bij het inkomen geteld. Die geldt als vergoeding voor het feit dat u de belasting over de premie én het behaalde rendement pas op een (veel) later tijdstip, bij uitkering van de polis, zou betalen. De straf van 20% wordt volgens de wet berekend over de waarde ten tijde van afkoop. Stel nu dat de woekerpolis op verlies staat: de waarde is lager dan uw inleg. Vervalt die 20% dan? De uitspraak is kort en pijnlijk. De 20% revisierente is terecht berekend, ook al staat vast men feitelijk geen voordeel heeft genoten. Met de revisierente is namelijk beoogd een mogelijk ten onrechte genoten voordeel te compenseren, los van de vraag of het ook daadwerkelijk is genoten. Dus: dubbel verlies bij afkoop van de woekerpolis. Tip: vaak is het beter om de polis volgens de voorwaarden door te laten lopen tot de beoogde uitkeringsdatum. Dan is van afkoop en revisierente immers geen sprake. Laat u goed adviseren, het is complexe materie.
Terug naar overzicht