Zekerheid na afschaffing VAR

Geplaatst op 12/05/2016

Opdrachtgevers die met zzp-ers werken, kunnen (deels) zekerheid krijgen door gebruik te maken van goedgekeurde modelovereenkomsten. Hoezo deels? Als bij controle door de Belastingdienst achteraf blijkt dat de werkelijkheid ‘meer dan incidenteel’ afwijkt van het modelcontract, dan kunnen correcties volgen.  Zo geeft de staatssecretaris nog eens aan in antwoorden op Kamervragen. Hoe kunt u als opdrachtgever meer zekerheid krijgen?

U kunt als opdrachtgever, eventueel via uw adviseur, met de Belastingdienst informeel vooroverleg plegen en vragen om te bevestigen dat van een dienstbetrekking geen sprake is. Dat kan ook formeel. U kunt op basis van de Wet Financiering Sociale Verzekeringen een verzoek indienen of een voor u werkzame persoon al dan niet is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Op dat verzoek beslist de belastingdienst dan bij beschikking. Tegen deze beschikking is beroep bij de rechter mogelijk. Dat is niet het geval bij de modelovereenkomst of bij informeel vooroverleg.

Terug naar overzicht