Wetsvoorstel BGL wordt aangepast

Geplaatst op 26/05/2015

Het wetsvoorstel ter vervanging van de huidige VAR, de Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL), wordt aangepast. Er komt een alternatief voor de eerder voorgestelde BGL.

Het alternatief houdt in dat opdrachtgever en opdrachtnemer gebruik maken van (voorbeeld)overeenkomsten die zij ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst publiceert goedgekeurde overeenkomsten op de website. Andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen gebruik maken van een dergelijke overeenkomst.

  

 

Volgens de staatssecretaris is het niet de bedoeling dat de Belastingdienst het gebruik van een voorbeeldovereenkomst verplicht gaat stellen. Het streven is dat vanuit de praktijk voorbeeldovereenkomsten worden beoordeeld door de Belastingdienst. Wanneer volgens een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst wordt gewerkt, is sprake van zelfstandigheid en dus geen werknemerschap. Een incidentele afwijking van de overeenkomst heeft geen gevolgen voor deze status. Uiteraard moeten de werkelijke feiten en omstandigheden wel overeenkomen met het contract.

Terug naar overzicht