Onbelaste vergoeding woon-werk ook voor de meerijder

Geplaatst op 20/05/2015

Carpoolen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook fiscaal aantrekkelijk.

Naast de bestuurder van de auto mag  ook de meerijdende werknemer een onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer ontvangen.

U moet wel even opletten met het vastleggen van de afspraken.

Er bestaat namelijk het begrip 'vervoer vanwege de werkgever'. Hiervan is sprake als werkgever en werknemer afspreken dat een werknemer met zijn eigen auto ook andere werknemers ophaalt. Dan mag de chauffeur van de auto een onbelaste vergoeding ontvangen van maximaal € 0,19 voor de totale afstand, dus inclusief de omrijkilometers. De meerijders mogen dan geen vergoeding krijgen.  

Een vergoeding aan de meerijders mag alleen verstrekt worden als werknemers onderling afspraken maken over carpoolen. De werkgever blijft buiten deze afspraken. Eventuele omrijkilometers mogen niet aan de bestuurder worden vergoed. De Belastingdienst ziet deze kilometers bij carpoolafspraken tussen werknemers onderling namelijk als privékilometers.

Terug naar overzicht