Werknemer hoeft doorbelaste naheffingsaanslag loonheffingen niet te betalen

Geplaatst op 01/09/2016

Een werknemer kan in bezwaar gaan tegen een naheffingsaanslag loonheffingen als deze is opgelegd aan zijn werkgever en op grond van het contract wordt doorbelast. Bij vooronderzoek voor een overname in 2013 bleek dat aan een salesdirecteur in verschillende jaren (2008-2012) betalingen waren gedaan waarop geen inhouding en afdracht van loonheffing had plaatsgevonden. Eind 2013 komen zijn werkgever en de salesdirector in verband met de overname van het bedrijf overeen het dienstverband in 2014 te beëindigen. De nog niet-betaalde loonheffingen zullen worden doorbelast aan de voormalig salesdirector.

Na contact met de Belastingdienst deelt de inspecteur in februari 2014 het bedrijf mee over 2008 te zullen naheffen, omdat het bedrijf zich bereid heeft getoond die naheffingsaanslag te betalen. In dezelfde brief verzoekt de inspecteur het bedrijf herstelacties te ondernemen voor betalingen over de jaren 2009 tot en met 2012. De adviseur van de salesdirecteur is het niet eens is met de deal voor 2008:

- zijn cliënt voldoet de naheffingsaanslagen feitelijk, en

- de naheffingsaanslag loonheffingen 2008 valt buiten de vijfjaarstermijn en zal om die reden moeten worden vernietigd.  

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de adviseur van de salesdirector gelijk heeft. De verhaalsschuld moet worden aangemerkt als verplichting van de werknemer. Om die reden heeft hij ook recht bezwaar in te stellen tegen de naheffingsaanslag van 2008. Die moet daarom inderdaad worden vernietigd.

Terug naar overzicht