Vader schenkt ook voor Successiewet geen woning maar geldbedrag

Geplaatst op 01/03/2016

Is in de akte van levering van een woning een bedrag van de koopsom kwijtgescholden? Dan is de WOZ-waarde niet relevant voor het bedrag van de schenking.

Een vader verkocht in 2010 een woning aan zijn dochter en schoonzoon (WOZ-waarde € 258.000) voor een bedrag van € 250.000. In de akte van levering schold de vader van de koopsom € 40.000 kwijt. Het hof en de rechtbank oordeelden dat het verschil tussen de koopprijs en WOZ-waarde ook tot de schenking behoorden. Volgens de Hoge Raad is dit onjuist. De woning was tegen de waarde in het economisch verkeer ten tijde van de overdracht verkocht. De verkoop van de woning tegen een prijs die gelijk is aan de waarde in het economische verkeer kan geen schenking opleveren. De koper wordt immers niet verrijkt ten laste van het eigen vermogen van de verkoper. De WOZ-waarde was niet relevant en de schenking bedroeg € 40.000.

Klik hier voor de bron van dit artikel

Terug naar overzicht