Commissaris niet langer in dienst

Geplaatst op 29/02/2016

De commissaris of leden van een Raad van Toezicht hebben een bijzondere fiscale positie. Zo hebben zij geen reguliere dienstbetrekking, maar er moet wel loonbelasting op hun vergoeding ingehouden worden. Dit heet een fictieve dienstbetrekking.

Bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) heeft de staatssecretaris van Financiën enkele toezeggingen gedaan. Dit inmiddels aangenomen wetsvoorstel regelt de afschaffing van de verklaring arbeidsrelatie, de VAR. 

Een van de toezeggingen die de staatssecretaris heeft gedaan betreft het afschaffen van de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen. Dat betekent dat het vanaf 1 mei 2016 niet meer verplicht is om loonheffing in te houden en af te dragen over de beloning van commissarissen. De belastingheffing over de beloning vindt plaats in de inkomstenbelasting bij de commissaris. De Wet op de loonbelasting moet op dit punt nog wel worden aangepast. Daarop vooruitlopend zal er een beleidsbesluit van de staatssecretaris komen waarin de wijziging is opgenomen.

Terug naar overzicht