Toch naheffing in overgangsperiode DBA

Geplaatst op 26/05/2016

Over de periode 1 mei 2016 tot en met 1 mei 2017 legt de Belastingdienst aan de opdrachtgever geen naheffingen op, als blijkt dat een zzp-er toch in dienstbetrekking is. Dat is de hoofdregel in de overgangsperiode voor de Wet DBA. Daarop zijn drie belangrijke uitzonderingen. Wanneer kunt u toch over de periode tot 1 mei 2017 met een naheffing worden geconfronteerd?  

Uitzondering 1

Voor 1 april 2016 werkte de zzp-er basis van een VAR-WUO of VAR DGA, terwijl feitelijk sprake was van een dienstbetrekking. De vrijwaring van de VAR is vervallen. Toch gaat u door alsof er niets gewijzigd is. U onderneemt geen enkele actie om de arbeidsrelatie zodanig te wijzigen dat buiten dienstbetrekking wordt gewerkt. U onderhandelt niet over een nieuwe (model)overeenkomst.

Uitzondering 2

U hebt (a) voor 1 februari 2016 controle gehad en de Belastingdienst heeft u (b) voor die datum schriftelijk medegedeeld dat de arbeidsverhoudingen geduid moeten worden als dienstbetrekking. Bovendien stelt (c) de Belastingdienst na 1 april 2016 vast dat de feiten en omstandigheden nog overeenkomen met die ten tijde van de controle. En (d): u kunt niet aannemelijk maken dat u inmiddels inspanningen hebt verricht om de werkwijze te veranderen zodat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt.

Uitzondering 3

De Belastingdienst stelt dat sprake is van opzet of grove schuld volgens de voor 1 mei 2016 al bestaande beleidsregels. U wordt, eenvoudig gezegd, beschuldigd van fraude. 

Terug naar overzicht