Tijdelijke vervanging van een werknemer door het inhuren van een zelfstandige blijft mogelijk

Geplaatst op 25/05/2016

Ook onder de Wet DBA blijft het mogelijk een zelfstandige in te huren voor de tijdelijke vervanging van een werknemer. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën geantwoord op Kamervragen van het lid Van Weyenberg (D66) naar aanleiding van berichtgeving dat de staatssecretaris en de Belastingdienst verschillende criteria hanteren rond (schijn)zelfstandigheid.

Volgens de staatssecretaris wordt een arbeidsrelatie op zijn eigen fiscale merites beoordeeld. Dat geldt ook voor een tijdelijke ter vervanging van iemand die in loondienst is. De beoordeling of er geen dienstbetrekking aanwezig is, staat los van het gegeven of het gaat om tijdelijke, structurele of variabele werkzaamheden. Indien een invaller hetzelfde werk doet op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden als degene in loondienst die wordt vervangen, dan is er sprake van een dienstbetrekking. Als de voorwaarden en omstandigheden verschillen ten opzichte van degene die in dienstbetrekking werkte, dan kan de invaller wel degelijk buiten dienstbetrekking werken.

Terug naar overzicht