Reistijd dienstbetrekking telt mee bij toetsing aan urencriterium

Geplaatst op 06/08/2015

Als u naast uw onderneming ook een dienstbetrekking hebt dient u goed op te letten op uw zelfstandigenaftrek. Niet alleen moet u dan meer dan 1.225 uur aan uw onderneming besteden, maar ook meer dan de helft van uw totale werktijd. Dat heet het grotendeelscriterium. Het is belangrijk uw uren goed bij te houden. Bij Hof Den Haag bleek onlangs dat bij deze urenberekening ook het woon-werkverkeer voor de dienstbetrekking meetelt als werktijd bij de beoordeling of is voldaan aan het grotendeelscriterium. De tijd van het woon-werkverkeer maakt geen deel uit van de arbeidsovereenkomst en de werkgever betaalt die uren ook niet uit. Dat vond het Hof niet relevant voor de kwalificatie van deze uren als werktijd. Het is voldoende dat de reistijd wordt gemaakt met het oogmerk werkzaamheden te verrichten voor de dienstbetrekking..

 

Gevolg: het aantal uren van de onderneming was minder dan de helft van het totaal aantal gewerkte uren. Er ging een streep door de zelfstandigenaftrek.

Tip

U voldoet aan het urencriterium voor de toepassing van de zelfstandigenaftrek als U:

• aantoonbaar minimaal 1.225 uren voor uw onderneming heeft gewerkt; én

• voldoet aan het grotendeelscriterium.

Bij parttime ondernemerschap in combinatie met een dienstbetrekking is het van groot belang dat u in een urenstaat vastlegt waaraan uw totale werktijd is besteed. Niet alleen aan uw onderneming, maar ook aan uw dienstbetrekking. Daarvoor is naast de reistijd voor uw onderneming dus ook de reistijd van belang die u besteedt aan het woon-werkverkeer voor een dienstbetrekking.

Terug naar overzicht