Register voor grootaandeelhouders nadert

Geplaatst op 04/06/2015

Grootaandeelhouders met een belang van meer dan 25% in een personenvennootschap (zoals een VOF) of een rechtspersoon (BV of NV) moeten zich verplicht gaan registreren. Doel is financiële stromen en bezittingen inzichtelijk te maken voor autoriteiten en hun financiële onderzoeksafdelingen, maar ook voor bijvoorbeeld banken die wettelijk verplichte controles uitvoeren. Dit volgt uit een nieuwe EU-richtlijn (de zogenaamde witwas-richtlijn). Het Europees Parlement heeft deze richtlijn op 20 mei 2015 aangenomen.

De richtlijn kan nadelige gevolgen hebben voor de privacy van familiebedrijven en hun aandeelhouders. Van de uiteindelijke eigenaren van familiebedrijven moeten naam, geboortedatum, nationaliteit en het procentuele belang worden vastgelegd in een register.

Toegang tot het register

Het register wordt beperkt toegankelijk. Burgers met een ‘legitiem belang’ kunnen toegang krijgen. Een persoon of organisatie, zoals een onderzoeksjournalist, moet daarvoor eerst aantonen dat er sprake is van een ‘legitiem belang’ om mogelijke witwaspraktijken, financiering van terrorisme of corruptie en (belasting-)fraude te onthullen.  

 

Onduidelijk is nog welke instantie het register gaat beheren en hoe het ‘legitiem belang’ getoetst gaat worden.

Wanneer komt het register?

Een EU-richtlijn is nog geen nationale wet. Iedere EU-lidstaat moet de regelgeving binnen twee jaar na het aannemen van de richtlijn implementeren of doorvoeren in haar nationale wetgeving. Het register zal derhalve uiterlijk medio 2017 ingevoerd zijn.

Het ministerie van Financiën heeft al laten weten de volle termijn van twee jaar te zullen benutten.

Centraal aandeelhoudersregister (CAR)

Naast de Europese richtlijn is in Nederland regelgeving in voorbereiding voor een Centraal aandeelhoudersregister. Dit register bevat gegevens van aandeelhouders van uitsluitend BV’s en NV’s en is slechts raadpleegbaar voor overheidsinstellingen en notarissen.

Terug naar overzicht